سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مریم رشیدی – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه مهرالبرز، کارشناسی مدیریت بیمه دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه مدیریت دانش مشتری یکی از مهمترین مباحث مدیریتی در سازمانها می باشد. پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش مشتری در سازمانها می تواند آنها را به مزیت رقابتی نائل کند.ظهور فناوری اطلاعات، کسب و کارهای الکترونیکی را قادر می سازد که از مکانیزم های الکترونیکی مدیریت دانش مشتری در جهت تولید محصول و ارائه خدمات به مشتریان خود بهره برند. بدلیل ضعف در زیرساخت های فناوری اطلاعات و عدم آگاهی از روشها و مکانیزم های مدیریت دانش مشتری، شرکت های ایرانی در این حوزه با مشکل مواجه اند.در این مقاله به بررسی ادبیات تحقیق از جمله مفاهیم مدیریت دانش، مدیریت دانش مشتری و مدلهای ارائه شده در زمینه مکانیزمهای مدیریت دانش مشتری پرداخته و سپس با استفاده از کاملترین مدل مکانیزم های مدیریت دانش مشتری و از طریق مشاهده وبسایت های شرکت های بیمه در ایران، میزان استفاده از مکانیزم را مورد بررسی قرار می دهد.توسعه فناوری اطلاعات و رشد آن در سازمانها، فرآیندهای کسب و کاری مختلف را دگرگون ساخته است . در اقتصاد مبتنی بر دانایی امروز، سازمان ها به ارزش دانش پی برده اند. دانشی که با در اختیار گرفتن و تحلیل آن سازمان به مزیت رقابتی نائل خواهد شد و می تواند در ارائه خدمات جدید، بهبود خدمات، تکریم و تامین رضایت مشتریان بیش از پیش گام بردارد