سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهاره فرهنگیان – دانشگاه تعالی قم

چکیده:

در شرایط یکپارچگی اقتصاد جهانی و توسعه ی سریع تکنیک های اطلاعاتی، با توجه به چالش های موجود مشتریان به مهم ترین منبع سازمان تبدیل شده اند. دانش مشتریان بطور فزاینده ی به عنوان یک منبع استراتژیک کلیدی برای موفقیت سازمان های مشتری محور در نظر گرفته می شود. مطالعات اخیری که در زمینه های مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری انجام شده است، نشان می دهند که این دو رویکرد به تخصیص منابع برای پشتیبانی از فعالیت های کسب و کار در جهت کسب مزیت رقابتی تاکید دارند. مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری می توانند هم افزایی زیادی با هم داشته باشند و در یک روش مدیریتی یکپارچه شده یعنی مدیریت دانش مشتری ادغام شوند تا بهره وری را افزایش دهند، و بعنوان یک راهکار موثر مطرح شده است. مدیریت دانش مشتری بعنوان راهکاری موثر، مزیت رقابتی سازمان های مشتری محور را افزایش خواهد داد. هدف ما در این مقاله فراهم کردن درکی از مدیریت دانش مشتری است، و در نهایت چارچوبی از مدیریت دانش مشتری ارائه خواهد شد. تا سازمان دانش اصلح را به افراد اصلح در زمان مناسب ارائه دهد و تصمیم گیری های بهتری در رابطه با مشتریان داشته باشد