سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عایشه قربانی – دانشجویان مدیریت بازرگانی
نیلوفر ابراهیمی –

چکیده:

اقتصادنوین نه تنها دارای چالشهایی است بلکه فرصتهایی نیز پیشروی بخش خصوصی و همچنین بخش دولتی قرار میدهد برای پاسخگویی به چالشها و استفاده ازفرصت ها دولت باید اقدام های فعالانه ای برای اقتباس ابزارها فناوریها و فلسفه های نوین مدیریتی ازبخش خصوصی انجام دهد و آنها را با شرایط موجود خودسازگار کند مدیریت دانش یکی ازحوزه هایی است که به منظور برخورداری کامل ازمنافع آن باید درباره آن مرور و کنکاش بیشتری صورت پذیرد سازمان های موفق دریافته اند که دانش مهم ترین دارایی آنهاست و برخی ازاصول اساسی مدیریت دانش درکارکنان و سازمان وجود دارد و آنان به مدیریت دانش بهعنوان عامل کلیدی موفقیت سازمان می نگرند.