سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فریبا کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

در دنیای امروز جوامع و سازمان ها درصدد کسب مزیت رقابتی پایدار هستند دراین راستا مدیریت دانش ابزار سودمندی برای سازمان ها است تا سرمایه هوشی خودر ا توسعه دهند نوآوری را تشویق کنند و عملکرد مطلوب را به حداکثر برسانند و در عصر پیشرفت دانش و فناوری که سیمای مدارس در حال تغییر است برخورداری معلمان از دانش اطلاعات فنون و راهبردهای آموزشی به تنهایی کافی نیست بلکه سازماندهی به کارگیری و استفاده به هنگام و به جا از اطلاعات در محیطهای آموزشی الزام آور است جریان دانش شامل سلسله مراتب داده اطلاعات دانش و خرد است و چهار عنصر مدیریت دانش یعنی دانش مدیریت تکنولوژی اطلاعات و فرهنگ سازمانی نقش قابل ملاحظه ای در موفقیت یا شکست آن دارند. فرایند مدیریت دانش شامل: شناسایی دانش، تحصیل دانش، توسعه دانش، به اشتراک گذاری دانش، بهره برداری دانش و حفاظت از دانش دانست