سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدعلی نادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،خوراسگان،ایران

چکیده:

مدیریت دانش مفهومی است که به زعم بسیاری از صاحب نظران به لحاظ تاریخی بعد از سازمان یادگیرند و مدیریت کیفیت در سازمان ها وبخصوص مؤسسات آموزش عالی ساری و جاری گردیده است. بدین خاطر و با توجه به نقش بنیادی این مفهوم در آموزش عالی کشور هدف مقاله حاضر بررسی تاریخچه، مبانی نظری و اصول مدیریت دانش می باشد، بعلاوه نقش آن در محیط های مشارکتی موسسات آموزش عالی تبیین خواهد شد. روش مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد.