سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید حمیدی فر – معاون طرح و توسعه شرکت بیمه کوثر
حسین یاوری – کارشناس ارشد سیستمها و روشها شرکت بیمه کوثر، کارشناس ارشد مدیریت کارآف

چکیده:

تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمانها را با چالشهای مختلفی روبرو کرده است؛ اما در این میان سازمانهایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوریهای نوین، از فرصتهای ایجادشده به نفع خود استفاده کنند. مدیریت دانش یکی از این ابزارهاست. مدیریت دانش فرایند ایجاد ارزش از داراییهای نامرئی سازمان (سرمایه انسانی) است. فرآیند توسعه مدیریت دانش شامل سیستمها ، تجارت و فرآیندهای توسعه سازمانی است . دانشی که یک سازمان به آن مجهز می شود به مرزهای آن متکی نیست. طبیعت پایه های دانش و سیستمها در شرکتهای بیمه به درجه زیادی بر تجزیه و تحلیل و توسعه ای که ظرفیتهای دیگران را تکمیل می کنند ، تأکید دارد . (مانند تامین کنندگان ، مشتریان، شرکا و هم پیمانان، شبکه غیر تجاری، اینترنت و…) مدل پیشنهادی در برگیرنده تغییرات وسیع در نگرش مدیر ان و به دنبال آن تغییر نگرش در فرایندهای کسب و کار با استفاده از رویکرد نوآوری و افزیش توان تکنولوژی، بنحوی که کل مجموعه سازمان را به تدریج تغییر داده و مدیریت دانش در غالب یک فرهنگ سازمانی جای گیرد.