سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی فرهادی محلی – کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه پیام نور،قائمشهر،ایران
رمضان غلامی – عضو هیات علمی،دانشگاه پیام نور،قائمشهر،ایران
مریم شریفی کلاریجانی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائم

چکیده:

در حال حاضر، برخورداری از اطلاعات و مدیریت دانش به موقعیتی استوار برای ادامه حیات در سازمانهای پویا وخلاق تبدیل شده و حتی توان رقابت در بازارها و تجارت، منوط به کسب، توسعه و روزآمدی دانش فردی و سازمانی است. تا حدی که دانش ، جزئی اساسی ازسرمایه تلقی می شود.از این رو مدیریت هوشیار بر آن است تا هر چه بیشتر و بهتر در جهت استفاده از این ابزار برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان، حفظ موقعیت و ایجاد خلاقیت و نوآوری جهت گسترش عرصه رقابتی خود برآید، این امر مستلزم این است که دانش جدید را در سازمان خود ایجاد نموده، توزیع کرده و آن را تبدیل به کالاها و خدمات نمایند و با ارج نهادن به مدیریت دانش ، آنرا به عنوان یک نیاز استراتژیک و ضرورتی جهت پیشگامی در عرصه رقابت پذیری، در زمره برنامه های اولویت دار خود قرار دهند.براین اساس مدیریت دانش را می توان، توانایی پردازش داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش یا فرآیند تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح تعبیر نمود .در واقع مدیریت دانش فرایند ایجاد ارزش از داراییهای نامرئی سازمان (سرمایه انسانی) است. امروزه دانش به عنوان یک دارایی ارزشمند و یک منبع و سرمایه راهبردی در سازمان مطرح است و ارائه خدمات (محصولات) با کیفیت و اقتصادی، بدون بهره گیری و مدیریت این منبع ارزشمند، کاری دشوار و اغلب غیر ممکن است. مقاله حاضر به بررسی پیرامون مدیریت دانش و اصلی ترین موضوع مرتبط با آن یعنی دانش پرداخته و در ادامه به بحث و تشریح چگونگی استقرار مدیریت دانش و پیاده سازی مولفه های آن در سازمانهای پویا و خلاق می پردازد.