سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیرحسین محمدداودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،ساوه،ایران
الهه غیابی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

مدیریت دانش،مدیریت صریح و سیستماتیک دانش حیاتی و فرایندهای مربوط به ایجاد، سازماندهی، انتشار و استفاده و اکتشاف دانش است که در سازمانهای آموزشی به بهبود تصمیم گیری، انعطاف پذیری بیشتر، کاهش بارکاری، افزایش بهره وری، ایجاد فرصت های جدید کسب و کار، کاهش هزینه، و بهبود انگیزه کارکنان کمک می کند. در این مقاله به منظور آشنایی با مدیریت دانش و استفاده مؤثر از آن، ابتدا به تاریخچه مدیریت دانش پرداخته شده و در ادامه، ضمن توضیح و تعریف مفاهیم و راهبردهای مربوط به آن، مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی و نقش مدیران آموزشی و نیز راهکارهایی جهت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های آموزشی بیان شده است