سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پیام مرادیان –
مریم مرادیان –

چکیده:

مدیریت دانش میتواند به عنوان رویه ای ازبه اشتراک گذاشتن دانش و خلاقیت ازطریق تکنولوژی تعریف شود که درآن یادگیرنده ابتدا دانش صریح و خام را بهصورت دانشی طبقه بندی شده و ازقبل برنامه ریزی شده سازماندهی و درونی می کند سپس آن را ازطریق برقراری ارتباط متقابل دربین سیستمهای بوم شناختی یا همان محیط دوباره به دانش صریح تبدیل می کند مدل مورد استفاده مدیریت دانش SECI است که ازچهارشیوه تبدیل دانش تشکیل شده است اجتماعی کردن تبدیل دانش ازقبل برنامه ریزی نشده به دانش ازقبل برنامه ریزی شده بیرونی کردن برنامه ریزی شده به صریح تلفیق صریح به صریح و درونی کردن صریح به ازقبل برنامه ریزی شده این مقاله براساس تحقیقی که دریک مطالعه قبلی برروی ۴۴ معلم ضمن خدمت صورتگرفته است و پاسخ این سوال را مشخص کرده است که آیا اموزش براساس مدیریت دانش میتواند دریک محیط یادگیری ترکیبی باعث پیشرفت دانش تخصصی دراموزش خلاقیت معلمان ضمن خدمت شود صورت گرفته است؟