سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ضیاءالدینی – استادیار دانشگاه آزاد رفسنجان
مریم احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مدیریت دانش بهعنوان یک رشته علمی جدید دردنیای امروز مطرح است مدیریت دانش رویکرد سیستماتیک خلق دریافت سازماندهی دستیابی و استفاده از دانش و اموخته ها درسازمان ه است مدیریت دانش درسازمان ها و شرکت ها به بهبودتصمیم گیری انعطاف پذیری بیشتر افزایش سود کاهش بارکاری افزایش بهره وری ایجادفرصت های جدید کسب و کارکاهش هزینه سهم بازاربیشتر و بهبود انگیزه کارکنان کمک می کند مدیریت دانش را میتوان برای فعالیت های مختلف مانند عادی منطقی پیچیده غیرمنتظره به کارگرفت نکته اساسی درمدیریت دانش این است که بهبود تمام عوامل منجربه موفقیت یک سازمان مثل خلاقیت سازمانی کیفیت محصولات و خدمات درگرودسترس پذیری و استفاده کارامد از دانش برتر و بهتر است به یقین تا چندسال آتی مقوله دانش به عنوان جزجدایی ناپذیرتمامی مجموعه های سازمانی خواهد شد و سازمان هایی دراین زمینه موفق خواهند بود که زیرساختهای لازم برای پیاده سازی آن را فراهم کرده و ساختارمناسب آن را طراحی کنند دراین مقاله پس ازتبین مفهوم مدیریت دانش سعی گردیده ابتدا به اهمیت نهادینه شدن مدیریت دانش درسازمانهای دولتی پرداخته شود و مزایای سازمان های دانش محور بیان گردد.