سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید عموزادخلیلی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
علیرضا حبیبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

مدیریت دانش یک ابزارکاربردی برای هرسازمانی میباشد هدف ازانجام این تحقیق بحث پیرامون دومساله مهم بودها ست چرا مدیران شرکت های کوچک و متوسط باید ازمدیریت دانش درسازمانشان اگاهی داشته باشند و چگونه می توانند آن را درسازمان به اجرا دربیاورند همچنین گامهای اساسی عوامل کلیدی و گزینه های ممکن برای اجرای مدیریت دانش مورد بحث قرارمیگیرند تا مدیریت دانش تنها درسطح نظری باقی نمانده و درسازمان ها قابلیت اجرایی پیدا کند روش تحقیق مورد استفاده دراین مطالعه روش اسنادی بوده و ابزار فیش برداری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است نتایج تحقیق نشان داده که برای اجرای موفقیت امیز مدیریت دانش نیاز به ایجاد شناخت نسبت به مدیریت دانش درسازمان همسوسازی مدیریت دانش با استراتژی کسب و کار ممیزی دانش و نیز به کارگیری روشهایی است که فرایندها تغییرات فرهنگی و فناوریهایی که بهترین پتانسیل را برای ارتقای دانش و افزودن ارزش برای سازمان دارند می باشد.