سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد ضیاءالدینی – استادیار دانشگاه آزاد رفسنجان
نرجس کردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

امروزه به خوبی مدیران به اهمیت دانش و مدیریت دانش درسازمان ها واقف شده اند بسیاری ازآنان به دنبال پیاده سازی سیستم مدیریت دانش درسازمان خود هستند درعین حال آنان نگران این است که نتوانند سیستم مذکور را درسازمان خود پیاده کرده ودرنتیجه مدیریت دانش درسازمان ها آنها با شکست مواجه شود برای ارایه تصویری ازسازمان ها و جوامعی که بیشترین استفاده و بهره را از دانش درچرخه کامل آن می برند ازاصطلاحات سازمان فراگیر یادگیرنده استفاده میشود یک سازمان یادگیرنده دارای کمترین سلسله مراتب اختیارها پاداشی برابر دربرابر عملکرد یکسان فرهنگ مشترک و ساختاری انعطاف پذیر و سازشکار است که میتوان بدان وسیله ازفرصت ها استفاده کرد و بحرانها را از بین برد. این مقاله به تشریح دانش و مدیریت دانش می پردازد و سپس به پیاده سازی مدیریت دانش سازمان ها با توجه به مزایای بی شمارناشی ازاجرای مدیریت دانش بایستی اقدام به شناسایی موانع موجود برسرراه بکنند تا زمینه کاهش موانع و افزایش موفقیت سیستم مذکور بوجود آید.