سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حبیب الله نجفی –
مجید عموزادخلیلی –
سیدمحمود صابری –

چکیده:

بطور کلی مدیریت دانش به عنوان منبع رقابتی پایدارشناخته شده است بسیاری ازسازمان ها ازطریق استفاده ازتکنولوژی اطلاعاتی به مدیریت دانش دست یافته اند هرچند نتایج به دلایلی که پیش روست مختلف می باشند اطلاعات فقط یک جنبه ازمدیریت دانش می باشد انتقال موثر برخی از انواع دانش مشکل می باشد ممکن است ساختار و فرهنگ سازمان ها ازانتقال دانش جلوگیری کنند هدف این تقحیق بررسی مدیریت دانش درسازمان های ارای امتیاز سنتی و شبکه ای می باشد همچنین بطور خاص انواع دانش توضیح داده می شود و ویژگیهای و تفاوت سازمان های سنتی و شبکه ای دارای امتیاز بررسی می شود نتایج تحقیق نشان میدهد که محصول یا خدمتی که توسط سازمان های دارای امتیاز ارایه میشود پیامد منابع دانش محسوب می شود اما موفقیت سیستم دارای امتیاز به نحوه کیفیت مشارکتب خشها درگسترش منابع دانش بستگی دارد. جریان اطلاعات درسازمان های دارای امتیاز و سنتی متفاوت است.