سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زهره اسماعیلیان اردستانی –
محمدرضا محمدشفیعی –

چکیده:

در عصر حاضر که عصردانایی نامیده میشود سازمان ها شاهد محیطهایی هستند که روزبروز پویاتروچالش برانگیزتر می شود سازمان هایی دربرابر اینگونه تغییر و تحول ها پیروز خواهند شد که بتوانند سرمایه نامشهودومعنوی دانش خود را بهبود و توسعه بخشنددانش موتورمحرکه توسعه بوده و توجه به آن نقش فزاینده ای دررشد سازمان ها و جوامع خواهد داشت برای ارایه تصویری از سازمان ها و جوامعی که بیشترین استفاده و بهره را از دانش درچرخه کامل آن میبرند ازاصطلاحات سازمان فراگیر یادگیرنده جامعه فراگیر و ملت فراگیر استفاده میشود سازمان یادگیرنده یک الگوی تغییر یافته برای سازمان ها و راهی نوین برای اندیشیدن درباره سازمان درعصردانش است سازمان یادگیرنده با ایجاد ساختار گروه محور تیم مدا رو منعطف امکان جریان یافتن یادگیری موثر و مفید رافراهم کرده که ثمره این یادگیری خلق دانش افزایش آن و درنتیجه رشد توسعه و سازگاری بهتر و موفق تر با محیط متغیر خواهد بود یکی از راه های اساسی تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده به کارگیری مدیریت دانش درسازمان است. مقاله حاضربرآن است که به نقش مدیریت دانش درسازمان های یادگیرنده پرداخته و راه کارهایی دراین زمینه ارایه نماید.