سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود پورکیانی – دکتری مدیریت دولتی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
محمدرضا حری – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

در جهان امروز توانمندی سازمانها در گرو دارا بودن سرمایه دانش و بکارگیری ظرفیتهای فکری و ذهنی است. مدیریت دانش می تواند به نحو صحیح از این ظرفیتها استفاده نموده و زمینه ساز رشد و توسعه سازمانی شود. همچنین مدیریت دانش به تلاشهایی مبتنی بر تقویت فرهنگ یادگیری مستمر در سازمان و طراحی ساختار سازمانی یادگیرنده اشاره دارد. در این مقاله تلاش می شود تا ابتدا مفهوم دانش و سپس سلسله مراتب دانش، انواع دانش، تاریخچه مدیریت دانش، مفهوم مدیریت دانش، مدیریت دانش در بخش دولتی، چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی و خصوصی، اهمیت و ضرورت مدیریت دانش در بخش دولتی، موانع عمده مدیریت دانش در بخش دولتی، اهداف مدیریت دانش و برخی از مشکلات فقدان مدیریت دانش در سازمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.