سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد تقی پور – مدیر گروه مهندسی صنایع , موسسه اموزش عالی غیرانتفاعی ابا
حمیرا سراجان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع, موسسه اموزش عالی غیرانتفاعی
نگین صدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع, موسسه اموزش عالی غیرانتفاعی ابا

چکیده:

امروزه برخورداری از اطلاعات و دانش روزآمد به موقعیتی استوار برای ادامه حیات فردی و اجتماعی تبدیل شده،و حتی توان رقابت در بازار منوط به کسب توسعه دانش فردی و سازمانی است، تا حدی که دانش جزئی اساسی از سرمایه، تلقی شده است. به منظور استفاده بهینه از سرمایه دانش در سازمانها، رشته جدیدی از مدیریت به نام مدیریت دانش پدید آمده است. مدیریت دانش به عنوان نیازی استراتژیک، برای تمامی سازمانها در هزاره سوم مطرح است. هم اکنون سازمانها و مؤسسات آگاه شدهاند که مدیریت دانش، چیزی بیش از دستیابی اتفاقی به دانشی یکپارچه و جامع است. مدیریت دانش را میتوان توانایی تبدیل دادهها به اطلاعات و همچنین اطلاعات به دانش تعبیر نمود و مدیران باید به این امر واقف گردند که اجرای مدیریت دانش در سازمانی که با فناوری اطلاعات در تعامل است، فواید استراتژیک بی شماری به دنبال خواهد داشت. امروزه به خوبی مدیران به اهمیت دانش و مدیریت دانش در سازمانها واقف شدهاند. بسیاری از آنان به دنبال پیاده سازی سیستم مدیریت دانشدر سازمان خود هستند، در عین حال برای استقرار مدیریت دانش موانعی وجود دارد، که مدیران را نگران شکست استقرار مدیریت دانش در سازمانشان میکند.در مقاله حاضر ضمن اشاره به ویژگیها و فواید مدیریت دانش، چالشها و موانع موجود برای استقرار دانش را بر شمرده و سپس راهکارهای لازم برای استقرار مدیریت دانش در سازمانها را ارائه میدهیم