سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوید حبیبی قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
احمدرضا عمانی – استادیار گروه کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدش

چکیده:

اکنون که در ابتدا قرن بیست و یکم قرار داریم و پس از گذشت سالها از ارائه نظریه توسعه پایدار تمامی ن ظریه پردازان بر این امر واقفند که ارائه الگوهای توسعه بدون درنظر گرفتن محدودیت عوامل تولید استفاده بهینه از این عوامل و حفظ این منابع برای استفاده نسلهای اینده به دور از ارکان توسعه و اخلاق است منابع آبی کشور در مواجهه با خشکسالی های ممتد دچار کاستی های کمی و کیفی بسیاری شده اند از آن رو که حفظ و ارتقا هریک از منابع تولید از اهداف توسعه پایدار است دراین مقاله سعی بر آن است تا با بررسی اثرات خشکسالی و زیان ناشی از آن برپایداری این منابع راهکارهایی را در جهت مدیریت خشکسالی و پیرو ان دستیابی به توسعه کشاورزی پایدار ارائه نماییم.