سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی رهبر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه امیرکبیر
امید امیری – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

خرید وتدارکات یکی از مهمترین فعالیت های تیمهای پروژه است این فرایندها با تمامی ارکان و بخشهای پروژه درارتباط بوده هرگونه اختلال دران منجربه ایجاد اشکال دررونداجرایی پروژه های عمرانی و تاخیر درتحویل طرح سرمایه گذاری می شود فرایند خریدوتدارکات درپروژه شامل مراحل برنامه ریزی شناسایی منابع درخواست برگزاری و داوری مناقصه مراحل انعقاد قرار داد اجرای قرار داد اختتام قرار داد است یکی ازراه های کسب موفقیت دانستن دلایل ناکامی و دوری جستن از انها برای دست یافتن به ارزشهای بالاتراست عواملی مختلفی باعث کندی روند خرید وتدارکات می شود ویکی ازراه کارهای که باعث افزایش بهرهوری سیستم خریدوتدارکات می شود پیاده سازی واجرای سیستم تدارکات بهنگام است که براساس کشش تقاضا طراحی شده است.