سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی محمدی – مدیردرمان سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان استان زنجان
جواد عابدی – معاون درمان سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان استان زنجان
سیدعباس مرتضوی – ریاست بیمارستان امام حسین(ع)سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان استان زنجان
لیدا تشکری – رئیس وکارشناس ارشداموراداری سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان

چکیده:

خرید وتدارکات یکی ازمهمترین فعالیت های تیم های پروژه است این فرایندها باتمامی ارکان و بخشهای پروژه درارتباط بوده هرگونه اختلال درآن منجر به ایجاداشکال دررونداجرایی پروژه های عمرانی و تاخیر درتحویل طرح سرمایه گذاری می شود فرایند خریدتدارکات درپروژه شامل: مراحل برنامه ریزی ، شناسایی منابع، درخواست، برگزاری وداوری مناقصه مراحل انعقاد قرارداد اجرای قرارداد اختتام قرارداد است یکی ازراه های کسب موفقیت دانستن دلایل ناکامی ودوری جستن ازآنها برای دست یافتن به ارزشهای بالاتر است عوامل مختلفی باعث کندی روند خرید و تدارکات میشوند و یکی ازراه کارهایی که باعث افزایش بهره وری سیستم خرید و تدارکات میشود دراین مقاله ضمن ارایه خلاصه مراحل مدیریت خرید و تدارکات پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری سالم انتظاربیمارستان امام حسین (ع)وذکر دلایل موفقیت مربوطه به ارایه برخی ازراهکارهایی که منجر به افزایش اثربخشی بیشتر فرایند تدارکات پرداخته خواهد شد