سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی خنامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا کریم زاده – عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا جعفری – عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سرعت فرسایش آبی و بادی در مقابل سرعت خاکسازی بسیار بالا می باشد برای رفع این مشکل بایستی اقدام به شناسایی مناطق حساس به فرسایش و انجام اقدامات حفاظتی دراین مناطق نمود هدف از این مطالعه تهیه نقشه حساسیت اراضی به فرایندهای فرسایش آبی و بادی در شرق اصفهان می باشد جهت انجام این تحقیق در دشت سگزی با وسعت ۱۱۲۱۶۷ هکتار و با کاربری های مختلف نقشه هریک از مدلهای براورد فرسایش IRIFRوMPSIAC با نمونه برداریهای صحرایی و انتقال داده ها به محیط GIS بصورت یک لایه تولید گردید لایه های تولید شده به فرمت رستری تبدیل و از آنها میانگین هندسی گرفته شد و نقشه نهایی وضعیت فرسایش آبی و بادی در منطقه بدست آمد. نتیاج نشان داد که شدت فرسایش آبی د ر دو کلاس کم و متوسط شامل ۴۷۹۱۴ هکتار در کلاس کم و ۶۴۲۵۳ هکتار درکلاس متوسط و شدت فرسایش بادی در سه کلاس متوسط شدید و خیلی شدید شامل ۴۴۲۹۱ هکتار در کلاس متوسط ۵۶۴۱۵ هکتار در کلاس شدید و ۱۱۴۶۱ هکتار در کلاس خیلی شدید قرار میگیرد.