سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میرعلی حمیم اسکویی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی معدن

چکیده:

یکی از الزامات اساسی در طراحی هر برداشت لرزه نگاری سه بعدی، مدیریت حاشیه های مناطق عملیاتی است. این کار باتوجه به مسائل فنی، مالی و شرایط منطقه مورد مطالعه انجام می پذیرد. در این نوشته مراحل انجام کار در طراحی برداشت لرزهنگاری سه بعدی میادین نفتی آغاجاری، مارون و کوپال تشریح گردیده است. بدین منظور از روابط ریاضی مستدل و برنامه نویسی، آنالیزهای هندسی نرم افزاری استفاده شده و سپس نتایج به دست آمده با هم تلفیق گردیده اند. پس از انجام برداشت، نتایج به دست آمده از این مطالعه با ضریب اطمینان بالایی مورد تایید قرار گرفتند