سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رسول خداویردی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خوی

چکیده:

نامگذاری سال۹۰، تحت عنوان سال جهاد اقتصادی بیانگر عزم جدی رهبری انقلاب برای طراحی الگوی اسلامی – ایرانی توسعه در دهه پیشرفت و عدالت است. داشتن روحیه جهادی از الزامات دستیابی به جهاد اقتصادی است که در کنار بکارگیری علم و فناوری در حوزه های مختلف اقتصادی، بویژه کشاورزی بایستی به عنوان یک راهبرد استراتژیک مورد توجه قرار گیرد. جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران در کنار چالش ها و تنگناهای توسعه این بخش و همچنین موضوع امنیت غذایی و توسعه پایدار، بهره گیری از تکنولوژی ها و فن آوری های نوین را جهت فائق آمدن بر مشکلات و کسب جایگاه شایسته در چشم انداز بیست ساله توسعه کشور، گریز ناپذیر کرده است. مدیریت جهادی با تکیه بر روحیه و فرهنگ جهادی و در ارتباط تنگاتنگ با ماهیت جهاد اقتصادی در کشاورزی با بهره گیری از فن آوری های نوین می تواند به عنوان راهبرد استراتژیک در تحقق اهداف جهاد اقتصادی نقش ارزنده را ایفا نماید که در این نوشتار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است