سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین مسعودیان – کارشناس ارشد برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلام
علی قادری –
آیه رئیسی –

چکیده:

رشد روزافزون جمعیت و گسترش شهرها، رشد سریع اقتصادی، توسعه صنایع بهره برداری گسترده و بی رویه از منابع مختلف و تغییرالگوی مصرف ازعواملی است که منجر به تولید انواع مواد زائد و دورریز گردیده است. تولید پسماندها یک محصول جانبی صنعتی شدن می باشد. در صنعت نفت بسته به میزان فعالیت، نوع تکنولوژی و مواداولیه مورداستفاده و وجود سیستمهای بازیافت مقادیر قابل توجهی پسماند تولید می‌گردد که مدیریت آنها از نظر زیست محیطی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این مقاله به ارزیابی وضعیت موجود و بررسی کمی وکیفی انواع پسماندهای تولیدی و نحوه مدیریت و دفع فعلی آنها همچنین به عنوان نمونه تمهیدات اندیشیده شده در یکی از شرکت های بهره برداری نفت و گاز بیان شده است و در نهایت راهکارهای پیشنهادی اجرای کمینه سازی، جمع آوری و حمل و دفع نهایی، در خصوص هر یک ازمراحل مدیریت پسماند ارائه شده است.