سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن احمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
یونس اسماعیلیان – دانش آموخته محیط زیست
علیرضا پورخباز – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند
سیدحمید حسینی – دانش آموخته منابع طبیعی

چکیده:

رشد روزافزون جمعیت و نیازمندی تامین مواد مورد نیاز انسان از طریق بهره برداری بی رویه کره مسکونی را با خطری جدی مواجه ساخته است این امر منجر به افزایش نگرانیها در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست شده است و مسئولان را براین داشته استکه تا با اداره و بهره برداری صحیح و کارا ازمنابع پایه طبیعی مالی و نیروی انسانی برای رفع نیاز نسل امروز و آینده کیفیت محیط را حفظ نماید بهمنظور مدیریت محیط زیست حوزه آبخیز رودخانه سیمره جهت احیا و توسعه پایدار از آمار و اطلاعات موجود در اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام و منابع معتبر اینترنتی استفاده شده است رودخانه سیمره بخش میانی سیستم زهکشی عظیم کرخه است که حوزه آبخیز ان درچند استان کشور لرستان کرمانشاه کردستان و همدان گسترش یافته و شیب عمومی آن از شمال به جنوب است نتایج به دست آمده نشان میدهد که حوزه آبخیز رودخانه سیمره از لحاظ تنوع زیستی جانوران و گیاهان بسیار غنی و دارای جنگلها و مراتع با تولید فراوان و زیستگاههای طبیعی و منابع معدنی زیادی می باشد که براثر عدم استفاده و بهره برداری صحیح و خردمندانه از این منابع به شدتدر معرض تخریب قرار گرفته است درنتیجه به منظور بهره برداری از منابع موجود در حوزه آبخیز رودخانه سیمره به صورت پایدار و جلوگیری از ادامه روند تخریب هرچه بیشتر آن وجود یک طرح جامع براساس حفاظت از تنوع زیستی تعیین کاربری اراضی و ارتقای شرایط بهره برداری حمایت از بهره برداری خردمندانه و ارتقا معیشت توسعه دانش و تحقیقات ضروری می باشد تا این حوزه آبخیز بصورت پایدار درخدمت سلامت معیشت و رفاه جوامع باشد.