سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

صادق خیراندیش – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
میلاد غلام نژاد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدرضا شهابی حقیقی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین پژوهش به بررسی فرایند انتقال تکنولوژی درصنایع قیرامولسیون و آشنایی با مشکلات مربوط به انتقال آن دراین نوع تولیدات درکشور و دستیابی به راه حل های ممکن پرداخته شده است برای این منظور روشهای مختلف انتقال تکنولوژی شناسایی شده و مورد بررسی قرارگرفته اند پس از آن روش ۵مرحله ای انتقال تکنولوژی مورد بررسی قرارگرفته که شامل مراحل آگاهی جذب سازگاری و ارتقا و رهاسازی تکنولوژی می باشد مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و همچنین تاثیر متغیرها برروی این فرایند مورد ارزیابی قرارگرفته است روش تحقیق ازنوع کاربردی با استفاده ازمتدتوصیفی است برای جمع آوری اطلاعات ازطریق میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است بدین ترتیب که پرسشنامه برمبنای ۵مرحله مزبور طراحی گردیده که دارای ۵۰سوال می باشد