سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احد عابسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباس
منصور رفیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور
علیرضا فریدونیان – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور

چکیده:

مدیریت توان تولیدی در ریز شبکه یکی از اصلی ترین مباحث حال حاضر در طراحی و بهره برداری از ریز شبک هها می باشد. وجود منابع تولید پراکنده و منابع ذخیره انرژی باعث شده است که مدیریت تولید یک ریز شبکه با مباحثی تازه و نو روبه رو شود. این مقاله به نحوه یمدیریت تولید در یک ریز شبکه با حضور منابع تولید پراکنده و منبع ذخیره انرژی از نوع باتری می پردازد. سپس مقایسه ای بین دوسناریوی متفاوت بهره برداری ( وصل به شبکه سراسری با در نظر گرفتن تعرفه های مختلف در هر بازه و در حالت جزیره ای) صورت می گیرد