سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سالار درافشان – استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
نصراله محبوبی صوفیانی – دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
فاطمه پیکان حرارتی – استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سابقه آبزیپروری در ایران به سالهای آغازین سده حاضر، ۱۳۰۱ هجری خورشیدی باز میگردد. این صنعت در دهوه – های اخیر از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده است به طوری که ایران در سال ۱۳۸۷ با مجموع تولید حدود ۱۸۳ هزار تن انواع آبزیان پرورشی در زمره ۲۰ کشور برتر تولیدکننده در سطح جهان قرار گرفت. با این وجود تولید آبزیوان در ایران با چالش های متعددی رو به رو است که از آن جمله می توان به وابستگی بسیار زیاد تولید به منوابع آب شویرین و میزان بسیار بالای مصرف آب به ازای هر واحد )کیلوگرم( از آبزیان پرورشی اشاره کرد. به طوری که در روند فعلوی تولیود به ازای هر کیلوگرم از ماهیان گرمابی و سردآبی به طور متوسط حدود ۶۰ و ۳۲۰ هزار لیتر آب شیرین مورد نیواز اسوت. در این مقاله سیاستها و خط مشیهای اصولی در مدیریت منابع آب در ایران مورد اشاره قرار گرفته و راهکارهوایی نظیور معرفی گونه های جدید و استفاده از منابع آبی غیرمتعارف لب شور و شور، اهمیت مکانیزاسیون در آبوزی پوروری، اصولاح نژاد و استفاده از انواع ماهیان تکجنس و در نهایت روشهای تلفیقی پرورش ماهی و استفاده از منابع آبی خرد در راستای بهینه سازی فرایند تولید و تلاش در راستای اجرای جهاد اقتصادی در صنعت آبزی پروری کشور مورد اشاره قرار می گیرد.