سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد ساده – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
سیدعلی موسوی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد برق

چکیده:

دراینمقاله روشی قطعی برای مدیریت توان در سیستم ترکیبی شامل مولدهای بادی و فتولتائیک پیل سوختی، الکترولایزر، مخزن ذخیره هیدروژن بار و شبکه سراسری ارائه شدهاست هدف تامین توان مورد نیاز بار با کمترین هزینه با توجه به قیدهای مربوط به تبادل توان با شبکه پیل سوختی و سطح ذخیره هیدروژن است الگوریتم پیشنهادی استراتژی مدیریت توان بهینه را با توجه به سطح ذخیره هیدروژن درمخزن قیمت خرید و فروش انرژی با شبکه و تقاضای بار ارائه می کند نتایج برای قیمتهای تبادل توان با شبکه در ایران ارائه شده اند و همچنین اثر تغییر قیمت برعملکرد الگوریتم بررسی شده است نتایج نشان میدهد که با استفاده از این الگوریتم در مدیریت توان سیستم، هزینه تمام شده توانی که در اختیار بار قرار میگیرد کاهش می یابد.