سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افروز وثوق پور – دانشجوکارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا(عضو باشگاه پژوهشگران
مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور بررسی مدیریت تلفیقی علف های هرز در کنجد آزمایشی در تابستان ۱۳۸۹ در شهرستان اهواز به صورت کرت فاکتور اصلی؛ کنترل مکانیکی و فاکتور . های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید فرعی مصرف علفکش ها برای علف های هرز بود نتایج آزمایش نشان داد که با کنترل مکانیکی و مصرف علفکش تعداد علف های هرز در متر مربع کاهش یافت در نتیجه شاخص سطح برگ کنجد مجموع ماده خشک شامل برگ و ساقه در هر بوته تاثیر گذاشت. ارتفاع اولین کپسول در بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه با اعمال تیمارها اختلاف معنی داری نشان دادند در دوبار وجین موجب بیشترین عملکرد دانه در واحد سطح گردید، در میان تیمار های × نهایت مشخص شد که تیمار ترفلان مختلف تیمار نابواس- دوبار وجین بالاترین درصد روغن را حاصل نمود.