سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین زراعتکار – شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان
محمد برشان – شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

چکیده:

چشمه خورند در محدوده مطالعاتی راور از حوضه آبریز درجه ۲ کویر لوت قرار گرفته و متوسط آبدهی آن حدود ۸۰ لیتر در ثانیه است . به لحاظ کیفیت از نظر شرب و کشاورزی مناسب و متوسط هدایت الکتریکی آن در طول سالهای اخیر ۱۲۲۸ میکرومهوس بر سانتی متر مربع بوده است . آبخانه آن آهکهای مربوط به کرتاسه است که بر روی شیل و مارنهای ژوراسیک قرار گرفته. آب این چشمه در دو محل جداگانه که حدود ۲۲ کیلومتر از هم فاصله دارند استفاده می شود . ۲۷ ساعت در روستای خورند که مجاور چشمه است و ۲۱ ساعت بعدی به روستای شریف آباد منتقل می گردد . انتقال آب به روستای شریف اباد از طریق کانال سیمانی وبخشی از ان با لوله PVC صورت می گیرد