سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نیلوفر میرسپاسی – استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ایران
سودابه رفیعی – استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ایران

چکیده:

تغییر در جهت صحیح برای بقا و پیشرفت ضروری است .جهان امروز نیاز فزاینده به آن نوع از رهبری دارد که به ایجاد سازمانهایی که به سمت فعال کردن پتانسیل های خود می پردازند بها دهد و در عین حال به حل بحرانهای محیط کار بیندیشد .وقتی سرعت تغییر افزایش می یابد ، مهارتهای مورد نیاز برای هدایت سازمان در جریان تغییر به صورت فزاینده ای مهم می شوند. توفیق نهادها و سازمانهای تولیدی ،خدماتی یا اداری ، عمدتا مرهون کیفیت رهبری آن است . برای مقابله با محیط نامطمئن و تغییرات مستمر نیاز به افرادی در نقش رهبر به شدت احساس می شود.بنابراین برنامه های تغییر ماهیتاً نیازمند رهبری هستند. اغلب اقدامات تغییر در عمل شکست خورده اند و بارها تغییرات اساسی پایدار شکست خورده اند. شاید علل اصلی این ناکامیها، در این نکته نهفته است که اغلب، رهبری تغییر به درستی صورت نگرفته است ، چراکه هر نوع سبک رهبری برای تغییر مناسب نیست بلکه مدیریت تغییر، رهبری خاصی را می طلبد.این مقاله به موضوع رهبری و مدیریت تغییر می پردازد و روش ها و استراتژی های برخورد با تغییر را شرح می دهد.همچنین این مقاله به سبک رهبری در مدیریت تغییر و رهبری تحول گرا می پردازد.رهبران تحول گرا یا رهبران انتقالی که به عنوان رهبران تغییر نیز مطرح می شوند،کارکنان را حول یک هدف یا ماموریت مشترک متحد و آنها را تشویق می کنند تا چالشهای جدید را فرصتهای جدید تلقی کنند وکارکنان را در جهت اهداف مطلوب متقابل برمی انگیزانند