سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فاطمه داودی – کارشناس ارشد مهندسی خطوط ریلی ، کارشناس اداره کل خط و سازه های فنی
سودابه قهرمانی – کارشناس ارشد مهندسی خطوط ریلی، کارشناس اداره کل خط و سازه های فنی

چکیده:

تقریبا سهم بزرگی از هزینه های روسازی راه اهن مربوط به ریل می باشد. ریل در معرض خرابیهایی چون ترکهای طولی و عرضی ، شکست ، سایش ، کاریوکیشن و …. می باشد. این خرابیها به مشخصات فنی خطوط ترافیک عبوری و شرایط نگهداری و تعمیر خطوط ریلی وابسته است. مدیریت نعمیر و نگهداری ریل نقش مهمی در بهینه سازی هزینه های تعمیر و نگهداری خط ایفا می کند از طرفی آگاهی از وضعیت ریل از ضروریات افزایش سرعت و ایمنی حرکت می باشد. به منظور پیش بینی عملیات تعمیر و نگهداری مورد نیاز ریل شامل سنگ زنی ، اصلاح پروفیا ریل و تعویض ریل ، پیش بینی خرابیهای ریل ضروری است. یکی از روش های پیش بینی خرابی روش قابلیت اعتماد می باشد. به کمک این روشها می توان خرابیها را بر اساس مشاهدات و برداشت اطلاعات میدانی پیش بینی نمود. همچنین قابلیت اعتماد و میزان رشد خرابی را محاسبه نمود. در این مقاله به کمک تکنیکهای قابلیت اعتماد ، نرخ رشد خرابی برای یک عیب خاص محاسبه شده است و همچنین تاثیر آن در هزینه های طول عمر و دوره های تعمیر و نگهداری مورد بررسی قرار گرفته است.