سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمیده عزیزی – خراسان جنوبی بیرجند
هادی پورشافعی –
مجید علیجان نوده پشنگی –

چکیده:

درسازمانهای امروزی بیش ازهرزمان دیگری به مدیران خلاق و نواوراحساس نیازمیشود و نوآوری ازجمله توانایی های کلیدی مدیریت و رهبری سازمان است که امکان توسعه سرمایه های انسانی را میدهد حضور انسان ها درسازمان ضمن اینکه منبعی ارزشمند است اما همراه با تعارض است از این رو وجود تعارض بخصوص در سازمان ها ضمن اینکه امری طبیع یاست میتواند یک فرصت و یا تهدید باشد مدیران اثربخش آنهایی هستند که ضمن مدیریت صحیح تعارض از آن به عنوان ابزاری برای خلاقیت و شکوفایی استعدادها و توسعه منابع انسانی درسازمان استفاده نمایند درمقاله حاضر ابتدا مفاهیم و ویژگیهای مدیریت خلاقیت و نوآوری درسازمان های اموزشی ارایه شده است و سپس ضرورت بهره گیری از تعارض و مدیریت صحیح ان به عنوان یکی از پتانسیل های موجود درسازمان های اموزشی برای ایجاد و مدیریت خلاقیت عنوان گردیده است. درادامه روش های مختلف بهره گیر یازتعارض جهت ارتقای شاخصهای خلاقیت و نوآوری سازمانی بیان گردیده است.