سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهرا غفوری – کارشناس ارشد مدیریت دولتی و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

انسانها علاقه مستمری به چگونگی تصویرپردازی دیگران از آنان دارند. به بیان دیگر انسانها دوست دارند بدانند که دیگران آنها را چگونه ارزیابی میکنند و در منظر دیگران چه جلوهای دارند. امروزه افراد مبالغ هنگفتی صرف رژیمهای غذایی، عضویت در باشگاههای بدنسازی و زیبایی اندام، خرید لوازم آرایشی و بهداشتی، و جراحی پلاستیک،… میکنند تا در پیش دیگران جذابتر جلوه نمایند. مثبت جلوه دادن خود در پیش دیگران برای افراد در سازمان مزایایی دارد؛ برای مثال نخست آنکه در بدست آوردن شغل دلخواه به آنان کمک کرده، پس از جذب و استخدام نیز موجب ارزشیابی مثبت از آنان گشته، حقوق و مزایای برتر و ارتقاء سریعتر را به ارمغان میآورد. در بافت سیاسی نیز میتواند باعث چرخش توزیع مزایا به سود آنان گردد. لذا مقاله حاضر، مروری اجمالی بر تشریح و توصیف این نگرش نوین علم رفتاری در سازمان داشته، و از ابعاد متفاوت به بررسی آن پرداخته است.