سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید رجایی تهران، تهران، ایران
عباس اسماعیلی دهج – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرید کربلایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی تهران

چکیده:

یکی از مسائل مهم در بهره برداری از سیستم های قدرت، میزان تراکم خطوط شبکه می باشد. در این مقاله یک روش جدید برای جایابی ادوات چند نوعیFACTS برای کاهش تراکم خطوط و همچنین کاهش تلفات توان سیستم با در نظر گرفتن هزینه نصب این ادوات به کار برده شده است. . در این راستا از روش الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات جهت انتخاب پارامتر های مناسب UPFC و TCSC ،SVC و به منظور کاهش تراکم خطوط و کاهش هزینه های نصب با رعایت قیود موجود در سیستم، استفاده شده است. همچنین جهت افزایش سرعت همگرایی از شناسایی تابع هدف مسئله بهینه سازی توسط شبکه های عصبی استفاده شده است. روش پیشنهادی بر روی یک شبکه ۳۰ شینه اصلاح شده IEEE پیاده سازی گردیده است که نتایج بدست آمده بر کارایی مناسب الگوریتم ارائه شده تاکید دارد.