سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا عسگری پور – دنشجوی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدیان – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود رشیدی نژاد – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تراکم به عنوان موضوعی جدی در مطالعات سیستم قدرت، بعلت محدودیت های عملکردی سیستم اتفاق می افتد. در مقاله حاضر شرکت های تولیدی (GenCos)، در محیط سیستم قدرت به عنوان مشارکان بازار در نظر گرفته شده اند، که جهت غلبه بر تراکم سیستم به مشارکان بازار هزینه ای جهت وارد کردن توان اکتیو مورد نیاز توسط اپراتور سیستم (so) پرداخت می گردد. استراتژی های جدیدی از جمله خودروهای برق در محیط شبکه هوشمند در نظر گرفته شده اند که مطالعات سیستم قدرت را تحت تاثیر قرار می دهند. مقاله حاضر ساختاری جدید جهت مدیریت تراکم سیستم با ترکیب نمودن خودروهای برق ارائه می دهد. هدف در این مقاله، ماکزیمم کردن رفاه اجتماعی به همراه حداقل نمودن هزینه برنامه ریزی مجدد سمت تولید و سمت بار در زمان وقوع تراکم می باشد. نتایج بر روی شبکه ۶ باس گارور، کارایی مدل پیشنهادی را از منظر مدیریت تراکم، همچنین تلفات توان پایین تر به دقت شرح داده است.