سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد ساده – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
مسعود خضرایی – دانشجویکارشناسی ارشد برق کنترل

چکیده:

در سالهای اخیر گسترش بازار رقابتی برق مدیران بازار را بر آن داشته تا برنامه ریزی بازار همواره در راستای کاهش هزینه باشد از طرفی رفع مسئله تراکم خطوط نیز باعث پیچیدگی بیشتر مدیریت بازار گردیده است لذا دستیابی به روشی مناسب برای مدیریت خطوط متراکم درچهارچوب یک بازار رقابتی همواره دغدغه مدیران بازار و بهره برداران مستقل سیستم ها بوده است یکی از راهبردهیا عملی در رفع تراکم برنامه ریزی مجدد ژنراتورها می باشد دراین مقاله با تکیه بر این راهبرد رفع تراکم حفظ قابلیت اطمینان سیستم و کاهش قیمت اهداف اصلی می باشد دراین مقاله از الگوریتم بهینه سازی PSO استفاده شده است و با اعمال روش پیشنهادی روی سیستم ۳۰ باسه IEEE کارایی الگوریتم از نظر سرعت همگرایی و کیفیت پاسخ مورد ارزیابی قرارگرفته است.