سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس تابنده – دانشجو، مهندسی برق، گروه قدرت، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر عبداللهی – استادیار، مهندسی برق، گروه قدرت، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود رشیدی نژاد – استاد، مهندسی برق، گروه قدرت، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از مسایل پر اهمیت در سیستم قدرت هوشمند مدیریت تراکم میباشد که توسط اپراتور مستقل سیستم انجام میشود. در این مقاله از منابع پاسخگویی بار به عنوان محصول برنامههای پاسخگویی بار در شبکه قدرت هوشمند، جهت برطرف نمودن تراکم خطوط انتقال استفاده میگردد. همچنین در گذشته مدیریت تراکم بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت سیستم قدرت انجام میگرفت. در این مقاله مدیریت تراکم احتمالاتی با در نظر گرفتن خروج واحدهای تولیدی و خطوط انتقال و بکار بردن بارهای پاسخگو ارایه میشود.مدل ارایه شده بر روی شبکه ۲۲ شینهRTS صورت میگیرد و نتایج مدیریت تراکم احتمالاتی و قطعی در حضور و عدم حضورمنابع پاسخگویی بار با یکدیگر مقایسه میگردند