سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب
محمدصادق صادقیان – استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکز
محمدرضا بازرگان لاری – استادیار دانشگاه آزاد تهران شرق

چکیده:

دربهره برداری ازمنابع آب اهداف مختلف و گاه متضادی وجوددارد که محقق باید ضمن مشخص نمودن رابطه بین اهداف مختلف سیاستی بهینه انچنان که مطلوبیت همه طرفهای درگیر تصمیم گیری را ارضا نماید معرفی کند با محدود شدن منابع درمقابل مصارف رویکرد حل اختلاف اهمیت قابل توجهی یافته است دراین مقاله با توجه به تضاداهداف بین صنعت و محیط زیست با کمک NSGA-II منحنی تبادل بین اهداف رسم گردید سپس بوسیله تئوری چانه زنی NASH بین دو طرف حل اختلاف صورت گرفت درنهایت به کمک یک سیستم شبیه ساز – بهینه ساز سودعادلانه بین واحدها تحت یک تجارت مجوز بدست امد.