سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن فراهی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی
سعید محمدی – کارشناس ارشد محیط زیست
سیدمهدی مصطفوی – کارشناسی ارشد محیط زیست
مجتبی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری

چکیده:

اصولا علم مدیریت تالاب درراستای پاسخگویی به تبدیلات وسیع تالاب ها به استفاده های دیگر و نگرانی درباره اثرات منفی برروی جمعیت حیات وحش بخصوص پرندگان مهاجر بوجود آمده است درنتیجه مدیریت تالاب معطوف شده به حیات وحش و تکنیکهای مدیریت اولیه که به حفاظت منجر می شود با این وجود این تغییر و تبدیلات گستردهزمین برای کشاورزی و توسعه شهری درطول ۶۰سال اخیر باعث تغییر فرایندهای سیستم درمقیاس سیمای سرزمین گشته و فعالیت های مدیریتی تالاب را به سمت پدیده های سازش پذیر و حفاظتی سوق میدهند علاوه براین امروزه جوامع خواستار شرایط وسیعی از خدمات اکوسیستم می باشند که این مساله باعث شده تکنیکهای مرسوم قبلی درمدیریت تالاب کارایی خود را از دست بدهند زیرا این روشها برای محاسبه تاثیرات کاربری های زمین یا دیگر خدمات اکوسیستم مانند شارژ آب های زیرزمینی چندان کارا نیستند و چهارچوب آنها برپایه اطلاعات ناقص از فرایندهای تالاب و تاثیرات متقابل جوامع بنا شده است همچنین کاهش درفراهم آوردن خدمات اکوسیستمی نیز به موازات کاهش درسطح تالاب ها کاهش م ییابد