سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی زارع زردینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مدیریت ساخت،یزد، ایران،
احمد علی فلاح – استادیار، گروه علمی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،
سید فرزین فائزی – استادیار، گروه علمی عمران، دانشگاه پیام نور،

چکیده:

اجرای پروژه های عمرانی به منظور توسعه زیرساخت های کشور و حرکت در مسیر پیشرفت اجتناب ناپذیر می باشد. هر سال میلیاردها دلار در کشور صرف اجرای این پروژه ها می گردد که علاوه بر ایجاد توسعه و اشتغال، رونق و پویایی نظام اقتصادی از آثار آن خواهد بود. از طرفی اجرای پروژه ها در کشور با مشکلات زیادی مواجه است و در نتیجه مبالغ هنگفتی از سرمایه های ملیبه هدر می رود. این مشکلات باعث افزایش زمان اجرا و هزینه های پروژه می گردد. به طوری که تأخیر در اجرای پروژه ها و سرریز شدن هزینه ها به صورت امری روزمره در آمده است و در صورت ادامه این روند، سالانه میلیون ها دلار هزینه به کشور تحمیل می گردد. آنچه مشخص است این است که نباید و نمی توان روند اجرای پروژه های عمرانی را متوقف کرد و سالانه میلیاردها دلار صرف این امر می شود ولی باید به گونه ای پیش رفت تا با حداقل هزینه به بیشترین بهره رسید. اجرای پروژه ها غالباً از طریق انعقاد قرارداد با پیمانکاران انجام می پذیرد و هزینه های اضافی وارد شده به پروژه ها از جانب پیمانکار ادعا می شود. در کلیه قراردادهایی که ایفای تعهد منوط است به انجام کار در مدت معین، تأخیر در انجام کار قطعاً خساراتی را برای طرف مقابل به وجود می آورد. از این منظر زمان ایفای تعهد اهمیت زیادی در این نوع قراردادها دارد. پیمان از جمله قراردادهایی است که اجرای موضوع آن در مدت معین از اهمیت فراوانی برخوردار است اما عامل قسمتی از اختلاف ها ناشی از تأخیرهایی است که تقصیر حداقل بخشی از آن به عهده کارفرماست. اگر پیش بینی پرداخت خسارت تأخیر در قرارداد نیامده باشد، پیمانکار امکان مناسبی برای دریافت جبران خسارت تأخیرهای مربوط به کارفرما را دارد. هدف از این پژوهش مدیریت تاخیر پروژه های عمران روستایی با رویکرد بهینه سازی زمان اجرا و به دنبال آن کاهش هزینه تمام شده اجرای پروژه های عمران روستایی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش به دو قسمت تقسیم می شود، ابتدا برای شناسایی دلایل ایجاد تأخیرات در اجرای پروژه های عمران روستایی، با تهیه پرسشنامه ای از کارشناسان و خبرگان در حوزه عمران روستایی نظرخواهی شده و مهمترین عوامل بروز تأخیرات که شامل ۲۱ مورد می باشد، شناسایی شدند. در مرحله بعد این عوامل در چهار گروه عوامل مرتبط با مشاور، عوامل مرتبط با پیمانکار، عوامل مرتبط با کارفرما و عوامل خارجی تأثیرگذار دسته بندی شده و سپس راهکارهایی جهت برطرف شدن مشکلات ارائه گردیده شد. کاربرد این تحقیق کاهش میزان تأخیرات و هزینه های اجرای پروژه ها ی عمران روستایی و کمک به اقتصاد کشور می باشد.