سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیده هدی رحمتی – دانشجوی دکترای مهندسی منابع آب، کارشناس گروه برنامه ریزی، دفتر برنام
هدایت فهمی – دکترای مدیریت منابع آب، معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا، وزارت ن

چکیده:

مدیریت به هم پیوسته منابع آب فرآیندی است که شامل توسعه و مدیریت هماهنگ منابع آب وخاک و سایرمنابع وابسته جهت بیشینه سازی رفاه اجتماعی و اقتصادی در یک فراگرد عادلانه و همسو با پایداری اکوسیستم های حیاتی می باشد. بهم پیوستگی مدیریت منابع آب در وجوه مختلف مانند بهم پیوستگی کمی و کیفی آب، به هم پیوستگی در مدیریت آب و خاک، بهم پیوستگی در بهره برداری و حفاظت آب سطحی و زیرزمینی، بهم پیوستگی در فعالیت های سازه ای و غیر سازی، بهم پیوستگی در جنبه های اقتصادی و زیست محیطی می باشد. در این مقاله اهداف و برنامه های مدیریت به هم پیوسته منابع آب و همچنین اصول و مبانی این رویکرد مدیریتی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین جعبه ابزار مدیریت به هم پیوسته منابع آب، مشکلات و چالش های اجرای آن، ضرورت اجرای این شیوه مدیریتی و نهایتاً مدیریت تقاضا به عنوان یکی از مولفه های اساسی مدیریت به هم پیوسته منابع آب بیان گردیده است . مدیریت پیوسته منابع آب برای تحقق نیازمند اصلاح و مهندسی مجدد ساختار مدیریت آب و حکمرانی در عرصه آب می باشد