سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سینا فردمرادی نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

مدیریت بهم پیوسته منابع یک فرایند است که دراین فرایند توسعه هماهنگ و مدیریت آب خاک و منابع مرتبط با آن به منظور حداکثر کردن عواید اقتصادی و رفاه اجتماعی ارتقا پیدا می کند در شرایطی که لطمه ای به ناپایداری اکوسیستمهای حمایتی وارد نشود کمبود آب و تخریب کیفیت اب کشورهای زیادی را وادار کرده تا در انتخاب روشها برایمدیریت منابع اب تجدید نظر کنند نتیجتا مدیریت منابع اب متحمل یک سری تغییراتدر سراسر جهان شده است این تغییرات شامل جایگزینی مدیریت به هم پیوسته و موثر منابع آب به جای راه حلهای سازه ای و تک منظوره می باشد دراین مقاله ضمن بیان اجمالی مفهوم IWRM و ارائه راهکارها و روشهای مناسب مدیریت حوضه ابریز به صورت موردی مدیریت به هم پیوسته منابع اب در حوضه ابریز اجی چای استان اذربایجان شرقی مورد بحث قرارگرفته است.