سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ریبوار خالدی – کارشناسی ارشدعمران آب
سیدجمیل قادری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
هیراد عبقری – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

چکیده:

رشد روزافزون جمعیت کره زمین و نیاز بیش از پیش انسان طبیعت و صنعت به آب پاک و شیرین استفاده بهینه از منابع آب را به یکی از مسائل مهم برنامه ریزان کلان هرکشوری تبدیل کرده است از آنجمله می توان به مدیریت بهینه سازی بهره برداری مخازن سد اشاره کرد که در نتیجه آن کلیه نیازهای پایین دست سد از جمله کشاورزی صنعتی شرب کنترل سیلاب و … تامین گردد یکی از روشهایی که در دو دهه اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته است روش الگوریتم ژنتیک می باشد دراین تحقیق تابع هدفی که مبنای آن تامین نیازهای آبی پایین دست در عین برقراری رابطه پیوستگی جریان بود انتخاب و مورد استفاده قرارگرفت در پایان بهترین مقادیر برای پارامترهای مختلف الگوریتم زنتیک انتخاب و بهترین نتایج موردنظر تحقیق حاصل شد.