سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی نظری – کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت
اصغر اکبری فرود – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

چکیده:

این مقاله یک چارچوب برنامه ریزی مجتمع برای بازه های زمانی میان مدت و کوتاه مدت برای مدیریت بهینه خرید انرژی و بارهای قابل قطع برای یک خرده فروش فراهم می کند میزان خرید انرژی از بازار حوضچه و میزان بار قابل قطع تصمیمات کوتاه مدت هستند درحالیکه میزان خرید انرژی از قراردادهای دوجانبه و تعیین قیمت فروش انرژی تصمیمات میان مدت می باشند درنتیجه لازم است تا تصمیماتخ رده فروش به دو برنامه میان مدت و کوتاه مدت تقسیم شود و تصمیمات کوتاه مدت براساس نتایج میان مدت گرفته شود برنامه میان مدت ماهانه و برنامه کوتاه مدت روزانه است روش پیشنهادی دراین مقاله برای یک حالت واقعی بررسی شده است.