سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر بنده طرقی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
حسن قاسمی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
سعید افشارنیا – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

مدیریت دارایی به عنوان سیگنال ارتباطی بین صاحب تجهیزات و بهره بردار شبکه، وظیفه ایجاد تعادل بین کارائی، هزینه و ریسک استفاده از تجهیزات را دارد. در این مقاله سعی شده است، مدیریت بهینه انرژی بصورت سالیانه برای ترانسفرماتورهای فوق توزیع که وظیفه دریافت توان از بازار عمده را دارد انجام گردد. در مدل پیشنهادی علاوه بر هزینه تامین انرژی از بازار عمده و هزینه خرید انرژی از منابع تولید پراکنده، ریسک اضافه بار روی ترانسفرماتورهای اصلی در ساعتهایی از سال که بهره بردار شبکه توزیع ناچار به اضافه بار است نیز لحاظ شده است. این ریسک بصورت هزینه های قطعی، تعمیرات و استهلاک ترانسفرماتور مدل شده است. با استفاده از این مدل منحنی تداومی بار برای ترانسفرماتورها به صورت بهینه جهت استفاده بهرهبردار شبکه توزیع محاسبه میشود