سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسحاق پورصفرعلی – اعضای باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
ابوالفضل خلدی –
شهرام صداقت حور – دکترای باغبانی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

در دو دهه اخیر بویژه درسالهای پایانی بیستم آب و نحوه مدیریت آن به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده است مروری بر وضعیت چرخه ی آب و فعالیت های انسانی درحوضه های آبریز و آثار مترتب افزایش جمعیت و توسعه از یک سو و از سوی دیگر ضرورت تامین امنیت غذایی حاکی از اهمیت حیاتی این مسئله دارد بطوریکه از چالشهای پیش روی جهان بعد از مساله افزایش جمعیت همه ی نگاه ها به سمت بحران کمبود آب در قرن حاضر می باشد کشو رما نیز بدلیل کمبود ریزشها نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی در زمره کشورهای مناطق خشک و نیمه خشکجهان است از راه حلهای اساسی برای مقابله با بحران مصرف آب در آینده مدیریت مصرف آب می باشد میانگین بارش سالیانه کشورما ۲۵۰ میلی لیتر است که نسبت به میانگین بارش جهانی ۷۵۰ میلی متر محدودیت منابع آب شیرین در ایران بیش از پیش مشخص می شود نظریه های مدیریتی که سالها پیش برفرض وفور منابع بنا شده اند امروزه باید برفرضهای محدودیت منابع ساخته شوند.