سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد سیگاری – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
محسن شاکری – اعضا هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی خجسته پور –
حامد حسن نژاد – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

امروزه مدیریت بهره وری تراکتور و ادوات کشاورزی موجود برای توسعه مکانیزاسیون جایگزین افزایش تعدادتراکتورها و ادوات کشاورزی شده است لغزش لاستیک تراکتور هنگام حرکت درمزرعه موجب کاهش بازده افزایش مصرف سوخت و همچنین طولانی تر شدن عملیات کشاورزی و فرسایش خاک می شود دراین مقاله با بررسی رابطه خاک و لاستیک چرخ عقب تراکتور و نیز نیرو و فشارهایوارده برلاستیک فشاربهینه باد لاستیک را برحسب عرض لاستیک و میزان فرورفتگی آن درخاک درتراکتورهای دوچرخ محرک ۲WD به منظور کاردرمزرعه تعیین و بررسی می شود.