سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل جیحونی – کارشناس ارشد عمران آب، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
هادی دهقان – عضو هیئت علمی و مسئول پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان

چکیده:

مدیریت منابع آبی مستلزم ارزیابی دقیق حجم ذخایر آبی و میزان دسترسی به آن در هر منطقه و شناخت فرایندهای محیطی حاکم بر این منابع است.در دهه های اخیر به علت پیشرفت روز افزون تکنولوژی های جدید و افزایش تقاضا و همچنین محدودیت منابع آب سطحی،اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی در دشت شبستر _صوفیان باعت تشدید بیلان منفی دشت در سالهای اخیر گردیده است بطوریکه آبخوان این دشت در طول دوره۲۳ساله (۶۶-۱۳۶۵تا ۸۸-۱۳۸۷)،با افتی معادل ۵۷/۸متر مواجه بوده است.که این امر باعث به وجود آمدن پیامدهای زیست محیطی همچون پیشروی آبهای شور،خشک شدن چاهها و قنوات،افزایش هزینه پمپاژ،نشست زمین و …را بدنبال داشته است.به علت عدم وجود پتانسیلهای آب سطحی در منطقه و برای جلوگیری از روند بیلان منفی دشت، مدیریت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی امری ضروری است که این امر به علت مشکلات فرهنگی واجتماعی تاکنون صورت نگرفته است.یکی از ابعاد هیدرولوژی مهندسی شناخت جنبه های فرهنگی و اجتماعی مسائل می باشدکه در این تحقیق ضمن ارائه ی تصویری از روند فعلی برداشت از منابع آب در دشت شبستر- صوفیان و چگونگی مصرف آن، به بررسی چالشها و راهکارها برای برون رفت از مشکلات پیش رو پرداخته شده است