سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا خرم – کارشناس ارشد آبشناسی گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه شیراز

چکیده:

مجموعه اقداماتی که تاکنون در کشور در ارتباط با تامین آب کشاورزی شهری و صنعتی انجام شده عمدتا در زمینه ی مدیریت تولید و عرضه آب بوده است و کمتر توجهی به مدیریت مصرف به ویژه در شرایط خشکسالی گردیده است منابع آب به نحو قابل ملاحظه ای بی رویه مصرف شده و مدیریت جامع و قانونمندی بر آن حاکم نشده است با توجه به این مسائل نیاز به مدیریت علمی در مخازن سدها به ویژه در دوره های خشکسالی جهت مصرف آب ذخیره شده دراین مخازن کاملا محسوس می باشددراین مقاله سد جیرفت به عنوان نمونه انتخاب شده است و ۲۸ سال آمار دبی ماهانه ی رودخانه ی هلیل رود در محل ایستگاه حسین آباد مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.